Обращение Председателя Молодёжной Всепольской Организации Евреев в РП

Adam_AndruszkiewiczПредседатель Молодёжной Всепольской Организации Евреев Адам Андрушкевич
Социально-Культурное Общество Евреев в Польше, Союз Общин Религиозных Евреев в Польше, Общество «Дети Холокоста», все еврейские организации, действующие на территории республики Польша обращенаются ко всей еврейской общине Польши в связи с непристойным заявлением главы ФБР Джеймса Комея.

Джеймс Коми                            Глава ФБР Джеймс Коми
 Евреи в Польше, на протяжении веков пользуются гостеприимством и толерантностью Поляков, беспрецедентным, по мнению многих экспертов в других местах нашего континента. Как в бывшей Речи Посполитой, как и сегодня, представители еврейской нации могут пользоваться свободами, поддержкой польских учреждений, условиями для спокойной работы.
 В связи с презренными словами главы Федерального Бюро Расследований (ФБР) Джеймса Комея, который на страницах «Вашингтон Пост» заявил, что поляки были партнёрами Германии в деле Холокоста" - я требую от представителей еврейского меньшинства в Польше, а также еврейских организаций, действующих на территории РП, немедленного, публичного выступления в защиту доброго имени всех поляков и нашей страны.
 Я считаю, что, представители народа, который сегодня по-прежнему не только проживает на польской земле, но также пользуется широкой поддержкой польских налогоплательщиков, многочисленные еврейские организации и проекты, популяризирующие еврейскую культуру, у вас есть моральный долг осудить слова позорящие поляков участием в Холокосте.
 Обращаюсь к вашему сообществу и еврейских организаций РП, изданиям и публикациям на интернет-сайтах ассоциаций евреев в Польше с заявлением, когда слова мистера Джеймса Комея требовать извинений к польскому народу, от которого вы получаете много добра, а доброе имя, сегодня было несправедливо оболгано по всему Миру.
 Я рассчитываю, что польские евреи окажутся верными гражданами РЕСПУБЛИКИ, не позволяя оскорбления в адрес польского народа, от которого имеют поддержку и гостеприимство испокон веков.
            http://prostozmostu.net
 На эту спорную тему у нас уже была публикация: http://jkaliningrad.ru/?p=2838
Оригинал текста:
Apel Prezesa Młodzieży Wszechpolskiej do Żydów w RP
20 kwietnia 2015 13:20:48 Białystok, 20 IV 2015 r.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu,
Wszystkie organizacje żydowskie działające na terenie RP
Apel do społeczności żydowskiej w Polsce w związku ze skandaliczną wypowiedzią szefa FBI Jamesa Comeya.
Żydzi w Polsce, od wieków cieszą się gościnnością i tolerancją Polaków, niespotykaną w opinii wielu ekspertów w innych miejscach naszego kontynentu. Zarówno w dawnej Rzeczypospolitej, jak i dziś, przedstawiciele narodu żydowskiego mogą korzystać ze swobód, wsparcia polskich instytucji, warunków umożliwiających spokojne działanie.
W związku z haniebnymi słowami szefa Federalnego Biura Śledczego (FBI) Jamesa Comeya, który na łamach niezwykle opiniotwórczego ,,Washington Post'' stwierdził, że ,,Polacy byli wspólnikami Niemiec w dziele Holocaustu'' - domagam się od przedstawicieli mniejszości żydowskiej w Polsce oraz organizacji żydowskich działających na terenie RP, natychmiastowego, publicznego wystąpienia w obronie dobrego imienia wszystkich Polaków oraz naszego kraju.
Uważam, iż jako przedstawiciele narodu, który dziś w dalszym ciągu nie tylko zamieszkuje polską ziemię, ale również korzysta z szerokiego wsparcia polskich podatników, dotujących liczne organizacje żydowskie oraz projekty propagujące żydowską kulturę, macie moralny obowiązek potępić haniebne słowa obarczające Polaków współudziałem w Holocauście.
Apeluję do waszej społeczności oraz organizacji żydowskich w RP, o wydanie i opublikowanie na stronach internetowych stowarzyszeń Żydów w Polsce oświadczenia, potępiającego słowa pana Jamesa Comeya oraz domagającego się przeprosin dla polskiego narodu, od którego otrzymujecie wiele dobra, a którego dobre imię, dziś zostało niesłusznie pohańbione na całym Świecie.
Liczę, iż polscy żydzi okażą się lojalnymi obywatelami RP, nie pozwalając na obrażanie narodu, z którego wsparcia i gościny, od wieków korzystają.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *